Diskalkulija – skaičiavimo įgūdžių gerinimas

Diskalkulija yra specifinis sutrikimas, kuris išsiskiria sunkumu suvokti ir naudoti matematikos sąvokas, skaičius ir operacijas. Tai panašu į disleksiją, tačiau susiję su matematikos sritimi. Diskalkulija gali turėti įtakos tiek vaikams, tiek suaugusiems, ir ji dažnai pasireiškia nuo ankstyvojo mokymosi etapo.

 

Diskalkulija išsiskiria iš kitų mokymosi sunkumų tuo, kad tai specifinis sutrikimas, nesusijęs su bendra intelektine geba. Asmuo, turintis diskalkuliją, gali turėti normalų ar net aukštą intelektą, tačiau patiria sunkumų su matematikos supratimu ir įgyvendinimu.

Diskalkulijos ir disleksijos skirtumai, požymiai

Diskalkulija ir disleksija yra du skirtingi sutrikimai, tačiau jie dažnai gali pasireikšti kartu arba turėti panašius požymius. Disleksija yra sutrikimas, susijęs su rašymo ir skaitymo įgūdžiais. Tai gali apimti sunkumus atpažinti raides, skaityti sklandžiai ar suprasti parašytą tekstą. Plačiau apie disleksiją galima perskaityti mūsų straipsnyje čia.

 

Diskalkulija ir disleksija turi skirtingus poveikius ir veikia skirtingas mokymosi sritis. Diskalkulija yra specifinis matematikos sutrikimas, kuris daro įtaką skaičių atpažinimui, matematikos sąvokų supratimui, skaičiavimui ir erdvės suvokimui. Disleksija, priešingai, yra susijusi su rašymo ir skaitymo procesais, kurie nepaveikia matematikos gebėjimų.

 

Taigi, nors diskalkulija ir disleksija gali turėti tam tikrų panašumų, svarbu atskirti šiuos du sutrikimus, siekiant tinkamai nustatyti ir suteikti tinkamą intervenciją asmenims, turintiems šiuos sutrikimus.

 

Diskalkulijos požymiai:

 

 1. Skaičių atpažinimo ir seka: asmenys, turintys diskalkuliją,  gali patirti sunkumų atpažindami skaičius ir suprastinėdami skaičių sekas. Jie gali klysti skaičiuodami arba painioti skaičius tarpusavyje.
 2. Matematikos sąvokų supratimas: diskalkulija gali turėti įtakos matematikos sąvokų supratimui. Asmenys su šiuo sutrikimu gali sunkiai suvokti abstrakčias sąvokas, tokias kaip proporcija, geometrijos figūros ar algebra.
 3. Skaičiavimo sunkumai: diskalkulijos simptomai gali pasireikšti sunkumais atliekant skaičiavimus. Tai gali apimti sumavimo, atimties, daugybos ar dalybos veiksmų sunkumus. Asmenys gali painioti matematinio uždavinio žingsnius arba nepakankamai suprasti, kaip taikyti matematikos veiksmus.
 4. Laiko ir erdvės suvokimo problemos: diskalkulija gali turėti įtakos laiko ir erdvės suvokimui. Asmenys su šiuo sutrikimu gali turėti sunkumų suprasdami laiko matavimus, laiko sekas arba orientuodamiesi erdvėje.

Diskalkulijos priežastys

 

 • Smegenų veiklos ir funkcijų sutrikimai: diskalkulijos priežastys dažnai susijusios su smegenų veiklos ir funkcijų sutrikimais. Tam tikros smegenų sritys, atsakingos už matematikos suvokimą, gali būti pažeistos ar veikti neefektyviai.
 • Paveldimumo veiksniai: yra nustatyta, kad diskalkulija gali turėti paveldimumo veiksnių. Jei šeimoje yra artimųjų, turinčių diskalkuliją, padidėja tikimybė, kad šis sutrikimas pasireikš ir kitos kartos šeimos nariams.
 • Ankstyvasis mokymasis ir aplinkos įtaka: ankstyvasis mokymasis ir aplinka, kurioje vaikas auga, taip pat gali turėti įtakos diskalkulijos atsiradimui. Nepakankama matematikos mokymo kokybė arba stresinės aplinkybės mokykloje gali prisidėti prie šio sutrikimo vystymosi.

 

Diskalkulijos įtaka kasdieniam gyvenimui

 

 1. Mokymosi sunkumai ir mokyklos rezultatai: diskalkulija gali turėti didelės įtakos mokymosi procesui ir mokyklos rezultatams. Asmenys, turintys diskalkuliją, dažnai susiduria su sunkumais matematikos pamokose, kurios gali lemti žemesnius rezultatus ir mažesnį pasitikėjimą savo gebėjimais. Tai gali turėti ilgalaikį poveikį jų akademiniam progresui ir galimybei pasiekti savo potencialą.
 2. Emocinis poveikis ir pasitikėjimo savimi trūkumas: diskalkulija gali turėti stiprų emocinį poveikį asmeniui. Sunkumai su matematika gali sukelti frustraciją, jausmą nekompetencijos ir sumažinti pasitikėjimą savimi. Tai gali lemti sumažėjusį motyvaciją, mokymosi nuovargį arba netgi emocinius sunkumus, pvz., depresiją ar nerimą.
 3. Poveikis asmenybės raidai: diskalkulija gali turėti įtakos asmenybės raidai. Asmenys su šiuo sutrikimu gali patirti socialinę izoliaciją arba jaustis atskirti nuo kitų dėl savo mokymosi sunkumų. Tai gali paveikti jų socialinę ir emocinę gerovę bei sugebėjimą formuoti sveikas tarpasmenines ryšius.

 

Diagnostika ir intervencija

Diskalkulija yra sutrikimas, su kuriuo galima efektyviai dirbti ir įveikti. Žemiau aptarsime įvairias intervencijos strategijas, specialiųjų poreikių paramą, rašymo technikas ir pratimus, taip pat technologijas ir pagalbines priemones, kurios gali būti naudingos asmenims, turintiems diskalkuliją. Taip pat aptarsime bendradarbiavimą su specialiuoju pedagogu ir kitais specialistais.

 1. Ankstyva diskalkulijos nustatymo svarba: ankstyvas diskalkulijos nustatymas yra labai svarbus, kad būtų galima teikti tinkamą paramą ir intervenciją asmenims, turintiems šį sutrikimą. Kuo anksčiau nustatomas diskalkulijos buvimas, tuo greičiau galima pradėti veiksmingą mokymąsi ir remiantį planą.
 2. Psichologinės ir pedagoginės diagnostikos metodai: diskalkulijos diagnozė gali būti nustatoma naudojant įvairius psichologinius ir pedagoginius diagnostikos metodus. Tai gali apimti individualius testus, stebėjimus, interviu su asmeniu ir jo artimaisiais, taip pat vertinimus ir analizę, siekiant giliau suprasti asmens matematikos gebėjimus ir sunkumus.
 3. Individualaus mokymosi ir paramos strategijos: po diagnozės nustatymo svarbu kurti individualų mokymosi ir paramos planą, pritaikytą asmeniui su diskalkulija. Šie planai gali apimti specialiojo pedagogo konsultacijas, individualias pamokas, kurių metu naudojamos specifinės mokymo strategijos ir metodai. Taip pat svarbu suteikti emocinę paramą ir stiprinti asmenį, kad jis galėtų įveikti sunkumus ir pasiekti savo mokymosi tikslus.

Tikslinga įsivertinti diskalkuliją ir teikti individualizuotą mokymo ir paramos planą, kuris atsižvelgtų į kiekvieno asmens unikalius poreikius ir gebėjimus. Ši sritis yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad asmenys su diskalkulija gautų tinkamą pagalbą ir galimybę įgyti matematikos gebėjimus.

Mokymo metodai ir praktinės rekomendacijos

 • Specialiojo pedagogo konsultacijos ir individualios pamokos: specialiojo pedagogo konsultacijos yra vienas iš būdų, kaip teikti individualų mokymąsi ir pagalbą asmenims su diskalkulija. Šių konsultacijų metu naudojamos specialios mokymo strategijos, kuriomis siekiama stiprinti matematikos gebėjimus ir įveikti sunkumus. Individualios pamokos, kurių metu galima skirti daugiau dėmesio asmenio poreikiams ir stipriomsioms pusėms, taip pat gali būti naudingos.
 • Aiškūs matematikos veiksmų žingsniai ir strategijos: svarbu mokymo metu pateikti aiškius matematikos veiksmų žingsnius ir naudoti strategijas, kurios padeda asmeniui suvokti ir įsisavinti matematikos sąvokas. Tai gali apimti vizualinius pagalbos įrankius, atmintinės technikas, modeliavimą ar kitaip struktūrizuotus uždavinius. Svarbu, kad mokymo metodai būtų pritaikyti asmenio poreikiams ir mokymosi stiliui.
 • Parama emocinei gerovei ir pasitikėjimui savimi: ne mažiau svarbu yra teikti paramą emocinei gerovei ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Tai gali būti pasiekta per nuoširdų palaikymą, teigiamų atsiliepimų dėl pastangų ir pasiekimų, skatinimą išbandyti ir įveikti sunkumus, bei pasiūlymus naudotis tinkamomis įrankių ir strategijų.

Diskalkulijos valdymas ir perspektyvos

 1. Valdymo strategijos ir technikos: egzistuoja įvairios strategijos ir technikos, kurios padeda valdyti diskalkuliją ir įveikti su ja susijusius sunkumus. Tai gali apimti struktūrizuotą planavimą, pažintines strategijas, atminties treniruotes, skaičiavimo praktiką ir kitas veiklas, kurios skatina matematinių gebėjimų tobulinimą. Asmenims su diskalkulija svarbu rasti tokią valdymo strategiją, kuri jiems geriausiai tinka ir kurios padeda įveikti konkrečius sunkumus.
 2. Diskalkulijos poveikio sumažinimas suaugusiesiems: diskalkulija dažnai nepraeina su amžiumi, tačiau su tinkamu valdymu ir mokymo palaikymu suaugusieji gali sumažinti jos poveikį savo kasdieniniam gyvenimui. Suaugusieji gali mokytis strategijų, kurios padeda jiems įveikti sunkumus su skaičiavimais ir matematika bei taikyti jas praktikoje, pvz., kasdieninėse finansinėse operacijose ar kitose situacijose, kur reikalingos matematikos žinios.
 3. Diskalkulijos įveikimo sėkmės istorijos: Svarbu pabrėžti, kad daugelis žmonių su diskalkulija gali pasiekti didelį pažangą ir sėkmę, neturintiems didelės įtakos jų kasdieniniam gyvenimui. Yra daug įspūdingų diskalkulijos įveikimo istorijų, kurios liudija, kad su tinkamu mokymo palaikymu, pastangomis ir pasitikėjimu savimi galima įveikti šį sutrikimą ir pasiekti sėkmingą matematikos mokymąsi.

 

Diskalkulija yra matematikos sutrikimas, kuris gali turėti įvairių priežasčių ir įtakos asmenų kasdieniniam gyvenimui. Šis straipsnis apžvelgė diskalkulijos apibrėžimą, jos skirtumus nuo kitų sutrikimų, požymius, priežastis, diagnostiką, intervenciją ir jos įtaką kasdieniam gyvenimui.

 

Diskalkulija gali sukelti sunkumų skaičių atpažinime, matematikos sąvokų supratime, skaičiavimuose ir laiko bei erdvės suvokime. Jos priežastys gali būti susijusios su smegenų veiklos ir funkcijų sutrikimais, paveldimumo veiksniais bei ankstyvojo mokymosi patirtimi ir aplinka.

 

Svarbu anksti nustatyti diskalkuliją ir pasiūlyti tinkamą psichologinę ir pedagoginę pagalbą. Individualus mokymasis ir parama gali padėti asmenims su diskalkulija įveikti sunkumus ir siekti pažangos matematikos srityje. Tad jei jaučiate, jog Jūs ar Jūsų vaikas susiduria su sunkumais skaičiuojant, svarbu nelikti vieniems ir kreiptis pagalbos į specialistus.

 

Galiausiai, svarbu paminėti, kad daugelis žmonių su diskalkulija pasiekia sėkmę ir įveikia sunkumus su tinkamu mokymo palaikymu. Yra daug įkvėpiančių istorijų, kurios liudija, kad įveikti diskalkuliją yra įmanoma.

 

 

Rekomenduojamų šaltinių sąrašas:

Šaltinių sąrašas anglų kalba:

 1. Fawcett, A. J. (2006). Dyscalculia: Theory and Practice. Routledge.
 2. Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18.
 3. Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (1996). Developmental dyscalculia: Prevalence and demographic features. Developmental Medicine & Child Neurology, 38(1), 25-33.
 4. Rourke, B. P., & Conway, J. A. (1997). Disabilities of arithmetic and mathematical reasoning: Perspectives from neurology and neuropsychology. Journal of Learning Disabilities, 30(1), 34-46.
 5. Wilson, A. J., Dehaene, S., & Pinel, P. (2006). Revkin, S.K., Cohen, L., & Cohen, D. (2004). Understanding dissociations between retrieval, and nonretrieval capacities in developmental amnesia. Neurocase, 10(5), 407-422.

 

Šaltinių sąrašas lietuvių kalba:

 1. Dargienė, V., & Navickienė, L. (2010). Diskalkulijos prevencija ir intervenija. Specialusis ugdymas, 25(3), 180-189.
 2. Gudžinskienė, V. (2007). Diskalkulija mokykloje. Pedagogika, 88(2), 16-23.
 3. Linkevičienė, R., & Kaminskienė, L. (2009). Diskalkulijos diagnozavimas mokykloje. Specialusis ugdymas, 24(2), 57-72.
 4. Navickienė, L., & Škaudienė, I. (2012). Diskalkulijos sąvoka ir raiška. Švietimas: teorija, kritika, praktika, 19, 69-81.

 

Šie šaltiniai gali suteikti daugiau informacijos apie diskalkulijos sampratą, prevenciją, diagnozę ir intervenciją lietuvių kalba. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad šaltinių skaičius lietuvių kalba apie šią temą gali būti ribotas. Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje daugiau literatūros prieinama anglų ar kitomis užsienio kalbomis.