upės_teka_geltonas_logo

Individualių ugdymosi
poreikių centras

Apie mus

Ugdymo centras „Upės teka“

„Upės teka” yra individualių ugdymosi poreikių centras Vilniuje, teikiantis platų paslaugų spektrą vaikams ir suaugusiems. Mūsų komandoje dirba kvalifikuoti specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, klinikinis logopedas, ergoterapeutas, vaikų – paauglių psichologas ir suaugusiųjų psichoterapeutas.

„Upės teka” centras orientuojasi į pagalbą žmonėms, patiriantiems kalbos, kalbėjimo, skaitymo (disleksija), rašymo (disgrafija), skaičiavimo (diskalkulija) sunkumus ir kitus ugdymosi iššūkius. Taip pat padedame žmonėms, turintiems raidos, neurologinius sutrikimus, cerebrinį paralyžių, autizmo spektro sutrikimą, Dauno sindromą ar patyrusiems insultą, traumą, širdies infarktą ir kt. Be to, teikiame konsultacijas vaikų tėvams ir ugdytojams, siekiant sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus.

Įtraukusis ugdymas mums nėra vien tik formalios gairės. Idėja, kad kiekvienas vaikas ar suaugęs gali mokytis ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, yra pamatinė „Upės teka“ dalis. Mes jau kurį laiką sėkmingai įgyvendiname šias idėjas praktikoje. Patirtos sėkmės istorijos yra ne stebuklas ar išimtis, bet natūrali kryptingo darbo eiga.

Sudėtingai kelionei būtini pagalbiniai įrankiai. Žiežirbos neįskelsi be titnago, krypties neatrasi be kompaso. Mažajam keliautojui reikia tinkamų priemonių ir padrąsinimo leistis pažinimo link – deja, bendrojo ugdymo įstaigose to kartais pritrūksta. Todėl „Upės teka“ centre nerasite vadovėlių, bet rasite raktą išlaisvinti vidinius resursus. Tuomet prasideda tikroji kelionė, o mūsų patyręs logopedas Vilniuje ir specialistai pasirūpins, kad ji būtų ne tik tikslinga, bet ir neįtikėtinai įdomi.

Mūsų „Upės teka” centras yra patogioje Vilniaus vietoje, Naujamiestyje. Tačiau, jei gyvenate už Vilniaus ar prioritetą teikiate nuotoliniam bendravimui, galime pasiūlyti konsultacijas internetu. Siūlome privačias paslaugas už prieinamą kainą ir teikiame nemokamą pagalbą vaikams, patyrusiems krizę. Mūsų klientų atsiliepimai rodo, kad mes esame patikima ir verta pasirinkimo vieta. Susisiekite su mumis ir raskite tinkamas paslaugas Jums arba Jūsų vaikui.

Julija Šimkė

Centro įkūrėja, specialioji pedagogė-logopedė

„Centro pavadinimas atspindi mūsų filosofiją – tikiu, kad kiekvienas žmogus tarsi upė, nuo gimimo pradeda tekėti savo unikalia vaga susidurdamas su įvairiomis kliūtimis, bet kaip ir bėgantis vanduo, visada atranda būdų joms nugalėti. Manau, kad mūsų kaip ugdytojų, pagrindinis tikslas yra padėti įveikti iškilusius iššūkius nevaržant šios srovės, būti ją palaikančiais krantais lydinčiais tikslo link, savitu kiekvienos upės greičiu.“
Įgijo Muzikos pedagogikos bakalaurą ir VDU Ugdymo mokslų magistrą (specialiosios pedagogikos – logopedijos kvalifikacijos). Dirbdama su vaikais neretai pasitelkia muziką kaip ugdymo įrankį, kuria autentiškas mokomąsias daineles, skanduotes, skatinančias vaikų kalbinę raidą. Kartu su muzika užsiėmimuose naudojama kūdikių gestų kalbą – Lietuvoje vis dar gana jauną, ankstyvojo ugdymo būdą.
Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose, parengusi publikacijų tėvams, mokslinių straipsnių edukologinėmis temomis.
Didžiuojasi esanti ilgametė „Vaikų linijos“ savanorė – supervizorė.

Julija Šimkė
Danutė Pelėchaitė

Danutė Pelėchaitė

Logopedė-logoterapeutė

„Žmones reikia mokyti taip, lyg jie visai nebūtų mokomi, o nežinomus dalykus pateikti taip, tarsi jie būtų tik pamiršti“ – dirbdama su vaikais visada laikausi šio Aleksanderio Poupo minties.
Man labai svarbu, kad vaikas, eidamas pažinimo ir mokslo keliu, išgyventų atradimų džiaugsmą bei patirtų tokias emocijas, kurios didintų jo motyvaciją tyrinėti ir vis iš naujo atrasti pasaulį. Eiti kartu. Mokytis kartu. Džiūgauti kartu. Kartu įveikti nesėkmes ir švęsti pergales. Net ir pačias mažiausias! Mokytis mažais žingsneliais eiti ten, kur teka pažinimo upės. Jau 16 metų mokau vaikus lietuvių kalbos. Tiek pat metų pati augu kaip specialistė ir… Žmogus. Mano mokiniai yra geriausi mano Mokytojai. Su jais kaskart atrandu vis kitokį pasaulį. Taip ir braidome kartu po srauniąsias žinių ir potyrių upes.“
Lituanistikos studijas baigė VDU, ten pat įgijo ir logopedės kvalifikaciją. Yra susipažinusi su ankstyvojo amžiaus vaikų raidos vertinimo metodikomis, žaidybinėje veikloje skatina ir aktyvina mažų vaikų (iki 3 m.) bei vaikų, turinčių raidos sutrikimų kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti.

Kaip vieną iš labiausiai gyvenimą pakeitusių įvykių, įvardija savanorystę Pal. kun. Mykolo Sapočkos hospise.

Akvilė Zdanė

Vaikų psichologė

„Psichologo tikslas yra tyrinėti ir suprasti, o ne taisyti“ – šia mintimi vadovaujuosi jau nuo studijų laikų. Man, kaip specialistei, svarbiausia apčiuopti kokio sunkumo kamuojamas žmogus atėjo, kokius lūkesčius atsinešė, o tada padėti jam suprasti save bei kartu ieškoti sprendimo būdų, kartu džiaugtis juos atradus. Drauge su kiekvienu atėjusiu, žingsnis po žingsnio, bandome išpainioti susivėlusias, slegiančias mintis, mokomės bendrauti, išlaikyti ramybę, kurti santykį su aplink mus esančiais žmonėmis. Kelias pokyčių link nėra lengvas, tačiau jis ir ne toks sunkus, kaip kartais gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.“

Akvilė Kazlauskaitė – Zdanė Vilniaus Universitete įgijo psichologijos bakalaurą, vėliau Edukacinės ir vaiko psichologijos magistro diplomus. Šiuo metu studijuoja Kognityvinės elgesio terapijos studijose ir siekia tapti psichoterapeute. Yra susipažinusi su vaiko raidos ir intelekto vertinimo metodikomis.

Į „Upės teka“ Akvilė atsineša ne tik įvairiapusę patirtį iš ugdymo įstaigų, bet ir ilgus savanorystės metus „Vaikų linijoje“.

Akvilė Zdanė
Ona Brazaitytė

Ona Brazaitytė

Specialioji pedagogė-logopedė

„Svarbiausia ne tikslas, o kelionė“ – šie T. S. Eliot žodžiai geriausiai apibūdina mano požiūrį. Darbas su vaikais yra ypatinga kelionė tiek mokiniui, tiek pačiam mokytojui: kartu leidžiamės į naujus vandenis ir dažnai nežinome kur jie mus nuneš, tačiau kelyje tobulėjame kartu.
Man svarbiausia, kad vaikas tęstų savo kelionę ir toliau, todėl siekiu, kad jis ne tik įgytų žinių, bet ir išeitų su praktiniais įgūdžiais. Džiaugiuosi matydama kokių rezultatų gali duoti šiltu ryšiu grįstas santykis, kuomet vaikas jaučiasi išgirstas ir saugus mokymosi procese būti savimi.
Ona baigė Vaikystės pedagogikos bakalauro studijas, Edukologijos mokslų magistrą bei įgijo spec. pedagogės kvalifikaciją. Įgijusi patirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, Ona nesustojo ir studijavo logopediją. Taip pat šiuo metu ji aktyviai savanoriauja „Vaikų linijoje”.

Laima Šatienė

Logopedė

„Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“ – šios išminties mane kadaise išmokė Antuanas de Sent Egziuperi, tačiau gyvenime vadovaujuosi kur kas daugiau nei viena jo mintimi. Manau, kad „Mažasis princas“ ypač taikliai bei jautriai parodo kaip svarbu pajausti kitą ir jį „prisijaukinti“, kiek atrasti galima kartu. To ir siekiu kasdieną pasitikdama vaikus – pasibelsti į jų širdį.
Laima jau daugiau kaip du dešimtmečius yra lietuvių kalbos mokytoja ir logopedė. Lituanistikos bakalaurą ir literatūrologijos magistrą gavo tuometiniame Pedagoginiame universitete, o logopedo kvalifikaciją įgijo VDU. Peržiūrėdama didelį savo patirties bagažą, Laima labiausiai džiaugiasi jo įvairove: nuo darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais iki suaugusių, daugiakalbių šeimų.
Į „Upės teka“ ateiti paskatino žinojimas, kad kiekvienas atvejis yra unikalus ir į tą pačią upę antrą kartą neįbrisi.

Laima Šatienė
Paslaugos
• Pagalba vaikams, turintiems disleksiją, disgrafiją, diskalkuliją ar kitų ugdymosi sutrikimų. • Sutrikimų įvertinimas ir individualaus lavinimo metodo parinkimas/sudarymas. • Prieškalbinės raidos skatinimas. • Teigiamo požiūrio į save ir į ugdymo procesą puoselėjimas. • Rekomendacijos tėvams dėl pagalbos būdų mokantis namuose. • Konsultacijos ir mokymai įtraukiojo ugdymo klausimais įstaigoms.

• Pagalba vaikams ir suaugusiems, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
• Kalbos raidos ypatumų įvertinimas ir individualaus plano parinkimas.
• Artikuliacinio aparato judesių ir smulkiosios motorikos lavinimas.
• Ugdomi garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, foneminė klausa, plėtojamas žodynas.
• Taisyklingas kalbos garsų tarimas ir jų diferencijavimas.
• Savarankiško darbo plano sudarymas arba rekomendacijos tėvams dėl pagalbos būdų namuose.

• Pagalba suaugusiems ir vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. • Pagalba turintiems balso, rijimo, komunikacijos ar kalbos sutrikimų po insulto, širdies miokardo infarkto, sergantiems nervų sistemos ligomis. • Padeda pašalinti arba sušvelninti kalbos ritmo sutrikimus – greitakalbystę, mikčiojimą ir kt. • Atlieka logopedinį masažą ir mankštą. • Girdimosios atminties, rišlaus pasakojimo ir fonetinės klausos įgūdžių gerinimas. • Savarankiško darbo plano sudarymas arba rekomendacijos tėvams dėl pagalbos būdų namuose.
 • Pagalba vaikams ir paaugliams kuomet pasireiškia mokymosi sunkumai.
 • Išgyvenantiems didelius pokyčius, tokius kaip tėvų skyrybos, netektis ar kitokia krizė.
 • Valgymo sutrikimai, vyraujantis neigiamas požiūris į save ir į savo kūną.
 • Pasireiškiant stiprioms nuotaikų kaitoms, depresiniams epizodams.
 • Sunkiai valdantiems emocijas arba jų neišreiškiantiems.
 • Kai pastebimas padidėjęs nerimas arba pasikeitęs elgesys.
 • Patiriami adaptacijos sunkumai bei savirealizacijos iššūkiai.
 • Bet kuriuo atveju kai vaikas pats išreiškia norą pasikalbėti su specialistu.
Ergoterapija yra dėl įvairiausių priežasčių apribotų vaikų ir suaugusiųjų kasdienių įgūdžių gerinimas. Šis reabilitacijos būdas įtraukia ne tik fiziologinius, bet ir psichologinius ar socialinius komponentus. Kitaip tariant – per pratimus siekiame integracijos į pilnavertį gyvenimą.
 • Pagalba dėl traumos, ligos, negalios ar kitokio sutrikimo stokojantiems savarankiškų įgūdžių.
 • Galimybių atstatymas, naujų įgūdžių formavimas, palaikymas ar kompensavimas.
 • Mokymasis atlikti veiklą (nuo kasdienių higienos veiksmų iki rašymo įgūdžių).
 • Psichologinis pastiprinimas, kuris skatina įsitraukti į įvairiausias veiklas net ir patiriant sunkumų
 • Savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi ugdymas, didėjantis pasitenkinimas produktyvumu.
 • Smulkiosios motorikos, koordinacijos bei mobilumo lavinimas, raumenų stiprinimas.
 • Tolerancijos įvairiems dirgikliams didinimas.
 • Esamų ir būsimų kompetencijų gerinimas, padedančių sėkmingiau realizuoti visuomeninius poreikius bei individualius siekius.
Užsiėmimų aktyvumo lygis gali svyruoti atsižvelgiant į vaiko poreikius. Visi planai yra sudaromi individualiai ir pritaikomi taip, kad atneštų ne tik daugiausiai naudos, bet ir džiaugsmo!
Paslaugų kainos
Individualus spec. pedagogo, logopedo užsiėmimas

Individualus spec. pedagogo, logopedo, ergoterapeuto užsiėmimas

45min.

45 - 55 eur

Vaikų - paauglių psichologo konsultacija

Vaikų - paauglių psichologo, psichoterapeuto konsultacija

45 - 50 min.

60 - 65 eur

Registruotis į konsultaciją

Visos konsultacijos gali būti teikiamos gyvai arba nuotoliniu būdu.

Turite mums klausimų? Susisiekime:

  privatumo politika*