Renkamės ar keičiame ugdymo įstaigą: Mokykla

Renkamės ar keičiame ugdymo įstaigą: Mokykla
Artėjant naujiesiems metams daugumai tėvų kyla klausimas: kur kitais metais leisti savo būsimą pirmoką. O galbūt po pirmųjų kelių mėnesių matote ir jaučiate, kad dabartinė mokykla ne itin tinkama jūsų atžalai. Išsirinkti mokyklą – atsakingas darbas, tad prieš priimant sprendimą svarbu atlikti keletą namų darbų.

Kaip ir renkantis darželį, pirmiausia, įsivertinkite įvairius išorinius veiksnius. Vienas iš jų – kokioje vietoje yra mokykla? Ar ji patogi pasiekti tiek automobiliu, tiek viešuoju transportu, tiek galbūt net dviračiu ar paspirtuku? Bėgant laikui bus svarbu vaikui pačiam galėti atvažiuoti į ir iš mokyklos, taip ugdysite savarankiškumą. Tačiau jeigu mokykla toli nuo namų ir iki jos autobusu ar automobiliu keliauti užtruktų virš valandos, kiek tai pareikalaus šeimos narių jėgų? Kitas aspektas – koks mokyklos darbo laikas? Dauguma didžiųjų miestų mokyklų siūlo galimybę vaikus palikti prailgintose grupėse, lankyti meninius ar sporto būrelius toje pačioje mokykloje. Privačios mokyklos tėvų patogumui pamokas prailgina iki 15:00-16:00val.Tad įvertinkite savo vaiko energijos galimybes, įsitraukimą į siūlomas veiklas, nuovargį „atlaikius“ pamokas. Nebus prasminga leisti vaiką į mokyklą, kurioje pamokos pradinėje klasėje vyksta iki 16:00val., jeigu jūsų atžala dar mielai pasnaustų pietų miegelio, nes išvargsta nuo pasikeitusio dienos ritmo. Na ir kitas svarbus veiksnys išlieka įstaigos kaina – atidžiai paskaičiuokite, kokia ji būtų, jeigu mokyklą vaikas lankytų visas mėnesio dienas ir kasdien valgytų pietus. Įsivertinkite, ar šią kainą galėsite mokėti artimiausius dešimt mėnesių, pasvarstykite, ko gali reikti atsisakyti bei ką galėtumėte duoti savo šeimai jeigu nereikėtų mokėti už privačią mokyklą. Kartais mokykla tampa tokia didele finansine našta, kad iš vaiko pradedama reikalauti iš mokyklos „išspausti maksimumą“ (lankyti viską, kas siūloma, mokytis tik aukščiausiai pažymiais ir pan.), užmokestis naudojamas kaip argumentas ginčuose – „aš tiek dėl tavęs darau“. Tai didina vaiko menkavertiškumo jausmą, silpnina tarpusavio ryšį bei vidinę motyvaciją.

Dauguma mokyklų siūlo atvykti į atvirų durų dienas ir iš arčiau susipažinti su mokykla. Pasinaudokite šia galimybe.

Jeigu jos nėra – įdėmiai persiskaitykite mokyklos pateikiamą informaciją, pasidomėkite, kokias naujienas  kelia į socialinius tinklus. Visa tai jums padės geriau suprasti mokyklos ugdomas vertybes, kasdienes veiklas ir dienos ritmą. Nors dauguma mokyklų akcentuoja, kad dėmesį kreipia ne tik į akademinius, bet ir į socialinius gebėjimus, emocinio intelekto ugdymą, komandos formavimą, gebėjimą spręsti problemas, tačiau daugiausiai kalba apie laimėjimus olimpiadose, reitingus, lyginasi su kitomis mokyklomis. Radus tokių neatitikimų, galima daryti išvadą, kad visgi šioje mokykloje svarbiausia yra akademiniai pasiekimai. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kaip yra elgiamasi kylant sunkumams, kaip siekiama ugdyti vaiko gebėjimus bei sritis, kuriose vaikas atsilieka. Siekiant suprasti, kaip yra bendradarbiaujama su tėvais galite klausti:
  • Kaip yra bendraujama su tėvais tiek kasdieniais, tiek individualiais vaikui klausimais?
  • Kaip dažnai ir kokiu būdu bus gaunama informacija apie vaiko pasiekimus, sunkumus, su kuriais susiduria, taip pat rekomendacijos, ką tėvams reikėtų padaryti papildomai?
  • Kaip mokykloje yra sprendžiami sunkumai kylantys dėl vaikų elgesio, konfliktų, nenoro atlikti užduotis, namų darbus, dalyvauti pamokose ir pan.? Kas įsitraukia į sunkumų sprendimą? Ar mokykloje yra psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojų padėjėjai?
  • Galbūt galite pateikti pavyzdį dažniausiai pasitaikančių sunkumų ir kaip juos sprendžiate?
  • Kokia pagalba yra siūloma vaikams, kuriems sudėtinga įsisavinti pamokų metu pateikiamą medžiagą?
  • Su kokiomis žiniomis vaikas turi ateiti į tam tikras klases? Pavyzdžiui, yra ugdymo įstaigų, kuriose tikimasi, kad pirmokas jau skaitys ir skaičiuos.
  • Kokia yra namų darbų apkrova skirtingose klasėse?

Rinkdamiesi mokyklą įvertinkite ir savo vaiko charakterį, ankstesnes patirtis ugdymo įstaigose, akademinius gebėjimus, socialinius įgūdžius.

Pasistenkite į situaciją žvelgti kuo nuoširdžiau ir paklausti savęs, kurių dalykų norėjau vaikystėje aš, o kurie visgi tiktų mano vaikui? Gali būti, kad mokykla, kurioje veikia mokslo laboratorija ir sustiprintas inžinerinis ugdymas jums iš dabartinės perspektyvos atrodo nuostabus pasirinkimas. Tačiau jūsų vaikas nemėgsta konstruoti, lėtai skaičiuoja, greitai pasiduoda susidūręs su sunkumais. Ar vaiko gebėjimus viršijanti ugdymo sistema labiau padės vaikui, ar kaip tik didins jo menkavertiškumą ir žemą savęs vertinimą niekaip negalint pasivyti bendraklasių ir nuo pradinių klasių dirbant su korepetitoriais? Nenubraukite patirčių ir rekomendacijų gautų iš darželio – jos gali tapti puikiomis gairėmis renkantis mokyklą. Jeigu darželyje kilo sunkumų ugdant socialinius įgūdžius – tai turėtų būti viena iš svarbiausių ugdomų sričių naujoje mokyklą. Jeigu kartu su auklėtojais pastebėjote vaiko didelį polinkį į kažkurią sritį – galbūt verta pamėginti ugdymo įstaigą, kurioje ši sritis sustiprinta. Neužmirškite – realus situacijos įvertinimas bei pokalbis su vaiku, vaiką pažįstančiais specialistais padeda daug daugiau negu svajonių pildymas.

Visgi, jeigu išsirinkus ugdymo įstaigą ir pradėjus ją lankyti jaučiate, kad ji neatitinka jūsų lūkesčių – prieš keičiant mokyklą, svarbu atsakyti sau į keletą klausimų. Pirmiausia, ar jau baigėsi vaiko adaptacinis laikotarpis? Jis dažniausiai užtrunka nuo mėnesio iki trijų, tad svarbu suprasti, kad jei pirmomis dienomis vaikas nerado draugų ar susipyko su mokytoju – tai dar gali būti tik visa ko pradžia. Kitas klausimas, į kurį vertėtų atsakyti, kiek buvo įdėta pastangų siekiant bendradarbiauti su dabartinės mokyklos kolektyvu dėl kylančių sunkumų bei aiškiai ir mandagiai komunikuoti apie tai, kas netenkina? Kartais tam tikros problemos gali kartotis nepriklausomai nuo to, kokioje įstaigoje esate, todėl svarbu įsitikinti, kad išbandėte viską – kalbėjotės individualiai su mokytojais, kreipėtės į mokyklos specialistus ar administraciją, buvote susidarę veiksmų planą ir pan. Įsivertinkite, kiek kitokių pokyčių šiuo metu vyksta mano vaiko gyvenime (persikraustymas, brolio/sesers gimimas, skyrybos, netektys ir pan.). Vaikai sunkiai susidoroja su keliais dideliais pokyčiais vienu metu, todėl svarbu įsivertinti, ar planuojamas mokyklos keitimas būtent dabar yra geriausiais sprendimas vaiko emocinei būklei. Taip pat paklauskite, o ką pats vaikas mano apie mokyklos keitimą, kokia jo manymu didžiausia problema bei kaip jaučiasi galvodamas apie tai? Nuoširdus pokalbis gali padėti geriau suprasti esamą situaciją bei nusimatyti tolimesnius žingsnius siekiant padėti savo vaikui.

Jeigu atsakius sau į šiuo klausimus sprendimas lieka toks pat – mokyklos keitimas, pradėkite tam ruošti vaiką. Nusistatykite datą, kada atžala paskutinį kartą lankysis mokykloje. Iki jos bent kartą su vaiku apsilankykite naujoje įstaigoje, susipažinkite su būsimais mokytojais, aplinka. Jeigu įmanoma – pasikalbėkite su būsimais mokytojais ir specialistais, klauskite, kaip jums geriausia paruošti vaiką bei kokie žingsniai bus padaryti siekiant sėkmingai integruoti naują vaiką į jau susidariusį kolektyvą. Jeigu vaikas pradinėse klasėse, galite kalendoriuje pažymėti datą, kada vaikas atsisveikins su senąja klase, auklėtojais ir vaikais bei kada pradės eiti į naują. Kartu su vaiku sugalvokite, kaip ji(s) nori atsisveikinti– tai sukurs vaizdą, kad vienas etapas užbaigtas ir prasidės kitas, kartu suteiks minimalios kontrolės jausmą.

Galiausiai – jeigu patiems viduje verda daug emocijų ir sunku jų chaose atpažinti, kas vyksta iš tikrųjų bei kaip paminėtus metodus pritaikyti savo vaikui, drąsiai kreipkitės į psichologą ir vienos-dviejų konsultacijų metu kartu sudėliosite planą tinkamiausią jūsų vaikui.