Renkamės ar keičiame ugdymo įstaigą: Darželis

Renkamės ar keičiame ugdymo įstaigą: Darželis

Pirmasis vaiko darželis – didelis žingsnis šeimai. Norisi savo vaikui išrinkti geriausią, švelniausią, tobuliausią, atliepiančią visus būsimo naujo nario poreikius, įstaigą ir kolektyvą. Situacijos nepalengvina ir tai, kad pasirinkimas, bent jau didesniuose Lietuvos miestuose, tikrai nemažas – ugdymo įstaigos vilioja skambiomis frazėmis, išskirtinėmis veiklomis, ugdymo metodais. Tad natūralu, kad galvoje kyla chaosas ir lengvai galima pasimesti pasiūloje. Apsispręsti gali padėti kiekvieno iš šių aspektų įsivertinimas:

  • Išoriniai veiksniai
  • Darželio siūloma ugdymo programa ir veiklos
  • Bendradarbiavimas su vaiką ugdančiais specialistais.

Pradėkime nuo išorinių veiksnių. Įsivertinkite, kiek laiko būsite pasiryžę važiuoti iki darželio kasdien ryte ir vakare. Ar ši vieta jums patogi, nes pakeliui į darbą? O gal jums patogiau, kad darželis būtų arčiau namų, nes tokiu atveju greitai nuvyktumėte rytais ir galėtumėte darbo dieną ar kitus reikalus pradėti anksčiau. Vertinga bent kelis kartus skirtingomis dienomis važiuoti preliminariu maršrutu „namai – darželis – namai“ taip iš tiesų suprantant, kokiomis sąlygomis reikėtų vežti vaiką. Darželio vietos įsivertinimas siejasi su įstaigos darbo laiku. Darželiai dirba gana skirtingais grafikais – vieni darbą pradeda jau nuo septintos ryto, kiti – tik nuo aštuonių. Dalis turi prailgintas grupes, dirbančias iki vėlaus vakaro, kiti tik iki 17.00 ar 17:30. Taip pat daugelis įstaigų dirba sutrumpintu grafiku prieš šventines dienas, turi higieninius/kvalifikacinius pusdienius, kurių metu keičiasi darbo laikas.

Galbūt skaitant dabar visa tai atrodo mažiausia problema, tačiau ilgainiui vėlavimai, priekaištai, stovėjimas kamščiuose pasidaro vienu iš aspektų, kodėl norima ugdymo įstaigą keisti. Kitas iš išorinių aspektų – darželio kaina. Atidžiai paskaičiuokite kainą, jeigu darželį vaikas lankytų visas mėnesio dienas ir kasdien valgytų pilną maitinimą (pusryčius, pietus ir vakarienę). Įsivertinkite, ar šią kainą galėsite mokėti artimiausius dvylika mėnesių, pasvarstykite, ko gali reikti atsisakyti. Galbūt, jeigu norimo darželio lankymas reikalauja dirbti viršvalandžius, naudinga savęs paklausti – kuo mano vaikas džiaugsis labiau – tėvų išsvajotu darželiu ar laiku su energingais, dėmesingais tėvais.

Įsivertinus išorinius veiksnius, pradėkite atidžiai gilintis į darželio siūlomą ugdymo programą.

Galbūt ji remiasi Valdorfo, Montessori ar Gardner skirtingų intelektų pedagogika? Tokiu atveju nuoširdžiai paskaitykite, kokio pobūdžio tai ugdymas, kiek originaliais šaltiniais remiasi ir, ką savo darbe iš tiesų yra sėkmingai adaptavusi ugdymo įstaiga. Taip pat: kiek toks dienos ritmas bus tinkamas būtent jūsų atžalai. Jeigu darželyje daug dėmesio skiriama menams ar muzikai, o jūsų šeimoje nėra nei vieno žmogaus,  besidominčio menais, atžala ypač aktyvus, nenustygstantis vietoje– kuo remiantis sprendžiate, kad tai būtų geriausia vieta? Jeigu į darželį planuojate leisti 1.5 m. – 3 m. atžalą, daug svarbiau nei ugdymo programų įmantrumas ir užsiėmimų gausa, yra nuoširdaus dėmesio skyrimas kiekvienam darželį lankančiam vaikui, rūpestinga pagalba įveikti adaptacinį laikotarpį, sudėliojama lėta, aiški ir savarankiškumą ugdanti dienos struktūra. Tam, kad būtų patenkinti šie poreikiai svarbu auklėtojų žinios apie vaiko raidą ir kylančius raidos iššūkius bei poreikius, amžių atitinkantys ugdymo metodai, žaidimai. Tad verta pasidomėti ir tuo, kaip rūpinamasi darbuotojų kvalifikacija, jos kėlimu bei, kiek iš tiesų kiekvienas iš darbuotojų žino apie oficialiuose šaltiniuose deklaruojamą ugdymo metodiką.

Galiausiai, sėkminga adaptacija darželyje ir jo lankymas tiesiogiai priklauso nuo sėkmingo ir nuoširdaus jūsų bendradarbiavimo su vaiką ugdančiais specialistais. Todėl individualių pokalbių ar susipažinimo atvirų durų dienose metu svarbu išsiaiškinti, kaip yra elgiamasi kylant sunkumams, kaip siekiama ugdyti vaiko gebėjimus bei sritis, kuriose vaikas atsilieka. Siekdami suprasti, kaip yra bendradarbiaujama galite klausti:

  • Kaip yra bendraujama su tėvais tiek kasdieniais, tiek individualiais vaikui klausimais?
  • Kaip dažnai ir kokiu būdu bus gaunama informacija apie vaiko pasiekimus, sunkumus, su kuriais susiduria, taip pat rekomendacijos, ką tėvams reikėtų padaryti papildomai?
  • Kaip darželyje yra sprendžiami sunkumai kylantys dėl vaikų elgesio, konfliktų, nenoro atlikti užduotis, miegoti ir pan.? Kas įsitraukia į sunkumų sprendimą? Ar darželyje yra psichologas, logopedas, socialinis pedagogas?
  • Galbūt galite pateikti pavyzdį dažniausiai pasitaikančių sunkumų ir kaip juos sprendžiate?

Atsakymai į šiuos klausimus bei tai, kaip jie yra pateikiami gali pagelbėti suprasti tikrąjį ugdymo įstaigos pasiruošimą spręsti natūralias su vaikų ugdymu iškylančias problemas. Taip pat ir tai, kiek darželio pasirinktas bendravimas su tėvais yra priimtinas jums asmeniškai. 

Visgi, jeigu išsirinkus ugdymo įstaigą ir pradėjus ją lankyti jaučiate, kad ji neatitinka jūsų lūkesčių – prieš keičiant darželį svarbu atsakyti sau į keletą klausimų. Pirmiausia, ar jau baigėsi vaiko adaptacinis laikotarpis darželyje? Jis dažniausiai užtrunka apie tris – keturis mėnesius ir vaiko nenoras eiti į darželį ir atsiskirti nuo tėvų tuo metu yra natūralus. Kiek buvo įdėta pastangų siekiant bendradarbiauti su dabartinio darželio kolektyvu dėl kylančių sunkumų bei aiškiai ir mandagiai komunikuoti apie tai, kas netenkina? Kartais tam tikros problemos gali kartotis nepriklausomai nuo to, kokioje įstaigoje esate, todėl svarbu įsitikinti, kad išbandėte viską – kalbėjotės individualiai su auklėtojais, kreipėtės į darželio specialistus ar administraciją, buvote susidarę veiksmų planą ir pan. Kiek kitokių pokyčių šiuo metu vyksta mano vaiko gyvenime (persikraustymas, brolio/sesers gimimas, skyrybos, netektys ir pan.) Vaikai sunkiai susidoroja su keliaisdideliais pokyčiais vienu metu, todėl svarbu įsivertinti, ar planuojamas darželio keitimas būtent dabar yra geriausiais sprendimas vaiko emocinei būklei.

Jeigu atsakius sau į šiuo klausimus sprendimas lieka toks pat – darželio keitimas, pradėkite tam ruošti vaiką. Nusistatykite datą, kada atžala paskutinį kartą lankysis darželyje. Iki jos bent kartą su vaiku apsilankykite naujoje įstaigoje, susipažinkite su būsimais auklėtojais, aplinka. Jeigu pavyksta – naująją ugdymo įstaigą palikite su džiugiomis emocijomis, o tai dažnai reiškia trumpesnį apsilankymą. Priklausomai nuo vaiko amžiaus ir supratimo pasikalbėkite apie darželio keitimą. Tam gali pagelbėti piešiniai, vaidmeniniai žaidimai, pasakos. Kalendoriuje pažymėkite datą, kada vaikas atsisveikins su senu darželiu bei kada pradės eiti į naują. Kartu su vaiku sugalvokite, kaip ji(s) nori atsisveikinti su auklėtojais, vaikais – tai sukurs vaizdą, kad vienas etapas užbaigtas ir prasidės kitas. Kadangi jūsų atžala negali rinktis, į kokį darželį eiti – leiskite rinktis kitus, ne tokius reikšmingus aspektus: ką rengsis, ką nešis, į kokią kuprinėlę ar maišelį susidės daiktus, su kokia pižama miegos ir pan. Šie nedidelis sprendimai padeda vaikui viduje sukurti kontrolės ir savarankiškumo jausmą.

Galiausiai – jeigu patiems viduje verda daug emocijų ir sunku jų chaose atpažinti, kas vyksta iš tikrųjų bei kaip paminėtus metodus pritaikyti savo vaikui, drąsiai kreipkitės į psichologą ir vienos – dviejų konsultacijų metu kartu sudėliosite planą tinkamiausią jūsų vaikui.