Kalbos ugdymas: žaidimai, padedantys ugdyti kalbą

Logopedas, žaidimai, vaikas

Žaidimai turi unikalių galių mokyti, lavinti ir net gydyti. Žaisdami su vaikais kuriame pasitikėjimu grįstus santykius, supažindiname su taisyklėmis, mokome džiaugtis laimėjimais ir priimti nesėkmes, skatiname siekti tikslų ir perduodame išmintį.  Siūlome kelis praktikoje išbandytus žaidimus, kurie skirti ūgtelėjusiemis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šie žaidimai labai patinka vaikams, nes yra dinamiški, siužetiniai ir įtraukiantys į naujus vaidmenis.

Žaidimas ,,Ateina naktis – atslenka vagis“

Šis žaidimas lavina dėmesingumą, atmintį, plečia žodyną ir padeda suvokti tam tikrus lietuvių kalbos gramatikos dėsningumus (pagalvokite, kokie pagal skambesį panašūs, bet gramatiškai skirtingi šalia vienas kito esantys žodžiai naktisvagis). Taip pat žaidžiant sužadinamas pasitikėjimas savimi, smalsumas ir fantazija. Suaugusiajam šio žaidimo metu labai svarbu sukurti paslapties įspūdį, nes tokia intriguojanti atmosfera labai sudomina bei patraukia vaikus.

Priemonės: įvairūs žaislai arba daiktai, parinkti pagal vaiko pomėgius. Pradžioje gali būti 3 – 4 daiktai, vėliau reiktų didinti jų skaičių iki 5 ir daugiau. Dėl įdomumo ir efektų galima pasinaudoti žibintuvėliu arba lazeriuku, smėlio laikrodžiu arba kitu laikmačiu.

Žaidimo eiga:

Žaidžiame sėdėdami prie stalo arba ant žemės. Išdėliojame pasirinktus žaislus priešais vaiką ir sakome: ,,Dabar diena, yra šviesu, žiūrėk“. Paprašome jo įsižiūrėti ir įsidėmėti, kokie daiktai aplinkui, pavadinti juos garsiai. Jei turime prožektorių, įduokime vaikui ir lai jis pavadindamas daiktą jį apšviečia. Palaukiame maždaug minutę (dėl smagumo galime naudoti smėlio laikroduką arba kokį nors kitą laikmatį). Tada sakome: ,,Ateina naktis – atslenka vagis. Užsimerk“. Vaikas išjungia švieselę, užsimerkia, o mes neskubėdami paslepiame vieną žaislą. Palaukiame kurį laiką ir sakome: ,,Išaušo diena. Atsimerk ir pagauk vagį.“ Vaikas, atsimerkęs ir įsižiūrėjęs į likusius žaislus, turi pasakyti, ką pavogė vagis. Jei atspėja – vadinasi, pagavo vagį  – ir daiktas grąžinamas, o vaikas pagiriamas. Jei neatspėja, skatiname pabandyti dar kartą ir tęsiame žaidimą su likusiais daiktais. Vėliau, vaikams išmokus žaisti, jau perpratus taisykles, keičiamės vaidmenimis. Paprastai toks pasikeitimas be galo sužavi vaikus ir jie noriai perima vadovo pozicijas. Kai žaidimui vadovauja vaikas, tai labai pakelia jo pasitikėjimą savimi, stiprina savivertę, savarankiškumą, nes jis pasijunta reikšmingas ir įgauna galios spręsti pats, ko paprastai kasdienybėje suaugusiųjų pasaulyje būna nedaug.
žaislai / Upės teka

Žaidimas ,,Draugai kopia į kalnus“

Šis žaidimas lavina girdimąjį suvokimą, skatina mėgdžioti, provokuoja loginį mąstymą ir plečia žodyną, padeda suvokti tam tikrus lietuvių kalbos gramatikos dėsningumus (skirti tikrinius ir bendrinius daiktavardžius, vartoti kreipinius). Galima varijuoti įvairiais žodžiais žaidžiant, priklausomai nuo mūsų tikslų. Pavyzdžiui, pirmas variantas: jei norime sustiprinti garso S tarimą ir girdimąjį suvokimą, žodžius parenkame su šiuo garsu.  Antras variantas: jei norime vaikus mokyti atpažinti vardus ir atskirti nuo kitų žodžių, parenkame kuo įvairesnius daiktavardžius.

Priemonės: kortelės su vardais arba lego figūrėlės; jei turite, galima naudoti garsiakalbį, bet tikrai nebūtina. Dėl smagumo ir tikroviškumo siūloma turėti kuprines, lazdas.

Žaidimo eiga:

Pasakome vaikui, kad su draugais kopiame į kalnus, bet ten draugai išsisklaidė ir pasiklydo, tad mūsų tikslas – juos rasti.

Vaikas aidu turi kartoti paskui jus tik vardus, kurie prasideda S garsu. O antru atveju – kartoti tik vardus. Pasiimame kuprines ir lipame į kalnus, ramstomės lazda. Vaikštome su vaiku po patalpą arba lauke ir šaukiame draugus. Jei nenaudojame garsiakalbio, rankas pridedame prie burnos ir šaukiame, pavyzdžiui: Simai! Rimai! Saule! Lina! Šarūnai! Monika! Ona! Simona! Tomai! Stase! Justai! Salomėja! Vaikas turi mėgdžioti jus ir kartoti šūkaudamas tik tuos vardus, kurie prasideda S garsu. Jei žaidžiame antrą variantą – kartoti tik vardus, kai jūs sakote įvairius daiktavardžius. Patartina iš anksto susitarti, kiek draugų reikia prisišaukti, dar smagiau turėti korteles su jų vardais arba paveikslėliais. Korteles gaima pakeisti lego figūrėlėmis. Vaikui atlikus užduotį – pašaukus draugą – atiduoti jam kortelę (figūrėlę) ištraukus ją iš savo kuprinės. Žaisti siūloma tol, kol rasite visus pasiklydusius draugus. Vaikams būna labai smagu žaisti šį dinamišką žaidimą, nes jie turi galimybę pajudėti ir pašūkauti.

 
Norint pasisemti daugiau idėjų žaidimams pasekite mus Facebook ar Instagram socialiniuose tinkluose:

Smagių akimirkų žaidžiant!