Ergoterapeuto konsultacija tėvams – kada specialisto pagalba gali palengvinti kasdienybę?

Akies-rankos koordinacija

Kas yra ergoterapija?

Ergoterapija yra sveikatos priežiūros ir reabilitacijos sritis, skirta įvairias traumas ar ligas
išgyvenantiems asmenims atkurti jų gebėjimus ir savarankiškumą kasdieniame gyvenime.
Ergoterapeutas yra specialistas, kuris dirba su žmonėmis, turinčiais iššūkių fizinėje,
psicholognėje arba emocinėje srityse. Jų tikslas yra padėti asmenims įveikti šiuos iššūkius ar
sukurti įvairias prisitaikymo prie aplinkos strategijas ir sėkmingai dalyvauti visuomenės
gyvenime.

Ergoterapeutas gali teikti įvairias paslaugas, įskaitant:

 • Vertinimas: vertina asmens gebėjimus, įvertindami jų fizinę, psichinę, ir socialinę būklę,
  taip pat stebi, kaip jie susidoroja su kasdieninėmis užduotimis.
 • Reabilitacija: kuria individualizuotas programas, skirtas padėti asmenims atkurti ir
  tobulinti jų gebėjimus, įskaitant judėjimo, savarankiškumo, ir mokymosi įgūdžius.
 • Pritaikymas: teikia patarimus, kokius specializuotus įrankius ir pagalbines priemones
  įsigyti, kurios padėtų asmenims lengviau atlikti kasdienius veiksmus, pvz., specialius
  rašiklius, valgymo įrankius arba vaikštynes, vežimėlius, lazdas.
 • Profesinės veiklos palaikymas: padeda pacientams grįžti į darbo aplinką arba kitas
  profesines veiklas, teikdamas mokymus, konsultacijas ir aplinkos pritaikymo paslaugas.
 • Emocinė sveikata: dirba su pacientais, kuriems reikia paramos dėl psichinės sveikatos
  problemų, padedant jiems įveikti ligos keliamus iššūkius ir tobulinti savarankiškumą.


Ergoterapeutas gali dirbti įvairiose srityse, įskaitant ligoninių reabilitacijos skyriuose, slaugos
namuose, psichikos sveikatos centruose, vaikų ugdymo įstaigose ar specializuotose privačiose
įstaigose. Jų darbas yra orientuotas į paciento unikalų poreikį ir siekia padėti jiems pasiekti savo
individualius tikslus.

Gana dažnai pasitaikanti situacija, kad tėvai išgirsta apie ergoterapiją iš kitų specialistų, tačiau
gali nepilnai surpasti šios terapijos tikslus ir galimybes būtent jų vaikui ar pagalbą jiems patiems.

Kelios priežastys, kodėl ergoterapeutas gali būti naudingas tėvams ir vaikams kasdieniniame gyvenime:

 •  Padėti vaikui įveikti iššūkius: ergoterapeutas yra specializuotas specialistas, kuris gali
  padėti vaikui įveikti įvairius iššūkius, susijusius su motorikos įgūdžiais, pojūčiais,
  smulkiąja motorika, savarankiškumu ir kitais funkciniais gebėjimais. Jis gali sukurti
  individualizuotas programas ir pasiūlyti praktinius įrankius, kurie padėtų vaikui
  efektyviai dalyvauti kasdieniniame gyvenime.
 • Tęstinė palaikymas ir vystymasis: ergoterapeutas dirba kartu su vaiku ir jo šeima, kad
  padėtų jiems pasiekti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. Per konsultacijas ir terapiją
  ergoterapeutas stebi vaiko progresą ir pasiūlo būdus, kaip toliau vystyti jo gebėjimus.
 • Aplinkos pritaikymas tinkamam vystymuisi: ergoterapeutas taip pat gali padėti kurti
  aplinką, kuri skatina vaiko vystymąsi. Tai gali apimti pasiūlymus dėl patogios, pritaikytos
  ir saugios namų ar mokyklos aplinkos, taip pat pasiūlymus dėl specialių priemonių ar
  įrankių, kurie palengvina kasdienį gyvenimą.
Ergoterapija
 • Padėti šeimai suprasti ir palaikyti vaiką: ergoterapeutas taip pat dirba su šeima,
  suteikdamas jiems supratimą apie vaiko poreikius, galias ir sunkumus bei kaip geriau
  palaikyti jo vystymąsi.
 • Užtikrinti bendradarbiavimą su kitais specialistais: ergoterapeutas gali bendradarbiauti su
  kitais specialistais, kad užtikrintų, jog vaikas gauna visapusišką pagalbą. Tai gali būti
  bendradarbiavimas su vaiko mokytojais, logopedu, kineziterapeutu ar kitais specialistais.
 • Pateikti resursus ir informaciją: ergoterapeutas taip pat gali pateikti tėvams informaciją
  apie įvairius išteklius ir paslaugas, kurios gali būti naudingos jiems ir jų vaikui. Tai gali
  apimti informaciją apie paramos programas, knygas ar straipsnius, paslaugų centrus ar
  kitus resursus.

Trumpai tariant, ergoterapeutas gali būti nepakeičiamas pagalbininkas tėvams ir vaikams,
teikiantis pritaikytą ir efektyvią pagalbą, siekiant pagerinti vaiko ir tėvų gyvenimo kokybę ir
savarankiškumą kasdieniniame gyvenime.

Toliau aptarsime, kuo konkrečiau gali padėti ergoterapeuto konsultacijos tėvams.

Kai ergoterapeutai dirba su šeimomis, yra atsižvelgiama ne tik į vieno vaiko specifinius
poreikius, bet ir į visos šeimos poreikius. Dirbant su šeima kaip vientisu vienetu, padidėja
galimybė rūpintis vienas kitu ir skatinami saugumą ir emocinę gerovę užtikrinantys gyvenimo
būdai. Bendradarbiaujant su šeima ir vertinant visus kaip esminius terapiniame procese

dalyvaujančius veiksnius, paslaugų efektyvumas ženkliai padidėja. Dažnai, ergoterapeutai
dirbantys su šeimomis, palaiko tėvus, skatindami juos tapti jų vaikų pagrindiniais terapeutais ir
stiprinti jų daromą įtaką vaiko raidai.
Vienas svarbiausių žingsnių ergoterapeutų ir tėvų bendradarbiavimo procese yra tikslų
nustatymas. Tikslų nustatymas turi būti aiškus ir konkretus procesas tarp vaikų, jų tėvų ir
terapeutų. Ergoterapeutai turi būti orientuoti į klientą ir šeimą, kad vaikų ir jų šeimų balsai būtų
išgirsti ir jų vertybės būtų gerbiamos bei į jas tinkamai atsižvelgiama. Dažnai manoma, kad maži
vaikai nesugeba identifikuoti savo poreikių ir terapijos tikslų. Tačiau tyrimai rodo, kad vaikai
turi gebėjimą suprasti abstrakčius procesus. Todėl vaikams turi būti leidžiama nusistatyti taip pat
ir savo tikslus terapijos metu. Efektyvių bendrų tikslų sukūrimas ir įsivardinimas yra labai
svarbus efektyvios terapijos procesui vykti.
Ergoterapeutai dažnai naudoja stiprybių pagrindu grindžiamą metodiką, padedant šeimoms
identifikuoti ir vertinti tai, ką vaikas gali padaryti, o ne susitelkti tik į sunkumus ar negalias.
Siekiant padėti tėvams šiuo požiūriu, ergoterapeutai padeda tėvams didinti žinias ir įgūdžius apie
vaiko gebėjimus ir sunkumus, jo būklę, negalią, kad jie patys galėtų geriausiai remti savo vaikus
ir visą šeimą. Ryšių su paramos tinklais kūrimas, pvz., su kitomis šeimomis, kurios patiria
panašių iššūkių, yra dar vienas metodas, kurį dažnai taiko ergoterapeutai.

Ergoterapija

Kurti partnerystę per šeimai orientuotas paslaugas

Ergoterapeutai siekia įtraukti į šeimą orientuotas paslaugas į savo praktiką. Tačiau ką tai reiškia?
Į šeimą orientuotos paslaugos teigia, kad kiekviena šeima yra skirtinga ir unikali. Ergoterapeutai
yra gerai apmokyti ir dažnai laikomi ekspertais, tačiau pripažįsta, kad tėvai taip pat yra ekspertai
savo vaiko gebėjimuose ir poreikiuose. Ergoterapeutai, praktikuojantys į šeimą orientuotą
holistinį požiūrį, nuolat įtraukia tėvus į sprendimų priėmimo procesą. Galiausiai tėvai atsakingi
už sprendimus dėl savo vaiko priežiūros. Tačiau visų šeimos narių poreikiai turėtų būti įvertinti,
ir skatinamas visų narių įsitraukimas į šį procesą. Į šeimą orientuotų paslaugų tikslas yra padėti
kurti terapinį ryšį tarp terapeutų ir šeimų, grįstą pasitikėjimu ir pagarba. Tikslas yra sukurti
partnerystę, kurioje kartu, problemas ir tikslus, galima spręsti naudojant bendradarbiavimo
procesą.

Ergoterapeuto konsultacija: ko tikėtis?

Ergoterapeutas atliks individualizuotą vaiko vertinimą, susijusį su(-ais) problema(-mis),
nustatytomis pagal pradinę informaciją, kurią turėtumėte pateikti dar prieš pirmąją konsultaciją.
Ergoterapeuto tikslingam vertinimui gali prireikti:

• Informacijos apie vaiko stiprybes ir poreikius iš vaiko ir vaiko šeimos, mokytojo ir kitų
asmenų, gerai pažįstančių vaiką užpildant įvadinę anketą.
• Kito specialisto vertinimų/ataskaitų formų.
• Gali reikėti atlikti klinikinius stebėjimus mokykloje, kai vaikas atlieka įvairias užduotis.
• Standartizuotų vertinimų ir testų, kurie palygins vaiko veiklų atlikimą su jo amžiaus grupės
atlikimu, administravimą.
Pateikus ir susirinkus pagrindinę informaciją, ergoterapeutas pakvies pirminei konsultacijai po
kurios parengs rašytinę konsultacijos ataskaitą vaikui, šeimai ir mokyklai, kuri gali apimti:
• Vaiko konkrečių stiprybių ir poreikių nustatymas, susijęs su jo motorikos ir/arba pojūčių
profiliu.
• Konkretus veiklų/užduočių planas.
• Pasiūlymai dėl specialių priemonių naudojimo.
• Kitos strategijos ir technikos, kurias gali naudoti vaikas, jo šeima ir mokykla, kad
pritaikytų/suprastų konkrečius kylančius sunkumus.

Ergoterapeutas bus pasirengęs peržiūrėti konsultacijos ataskaitą su vaiku, šeima ir mokykla, kad
būtų užtikrintas įtrauktų strategijų ir rekomendacijų aiškumas. Didžiausia nauda vaikui bus
pasiekiama tik tada, jei vaikas, mokytojų personalas ir šeima nuosekliai laikysis strategijų ir
rekomendacijų kasdieninio vykdymo.
Po šio vertinimo ir rekomendacijų pateikimo patartina reguliarūs susitikimai su tėvais, skirti
išsiaiškinti kaip vyksta terapinis procesas namuose ir mokykloje, bei palaikyti tėvus šioje
kelionėje.

Kada kreiptis?

Konsultuodamiesi su ergoterapeutu, tėvai gali išvardinti įvairias problemas, iššūkius ar
klausimus, susijusius su savo vaiko gebėjimais ir kasdieniu savarankiškumu. Kreiptis į
ergoterapeutą patartina kai pastebite šiuos aspektus:

 • Motorinių įgūdžių vystymasis: jei pastebimas vaiko vystymosi atsilikimas motorinių
  įgūdžių srityje, kaip kad negalėjimas laikyti pieštuko ar netinkamas judesių
  koordinavimas judant.
 • Savarankiškumo trūkumas: jei vaikui sunku arba neįmanoma atlikti kasdienių užduočių,
  pavyzdžiui, apsirengti, pavalgyti, ar nusiprausti.
 • Jautrumas pojūčiams: jei vaikas yra jautrus tam tikriems sensoriniams dirgikliasm,
  tokiems kaip šviesa, garsas, tekstūra ar kvapas, ir tai kelia sunkumų kasdieniame
  gyvenime arba socialinėse situacijose.
Ergoterapija
 • Dėmesio ir koncentracijos sunkumai: jei pastebima, kad vaikas turi problemų išlaikyti
  dėmesį ar koncentruoti jį į vieną veiklą, ypač mokyklinėje aplinkoje arba vykdant
  užduotis.
 • Socialiniai ar emociniai iššūkiai: jei vaikas susiduria su socialiniais ar emociniais
  iššūkiais, tokiais kaip problemos bendraujant su bendraamžiais, tvarkaraščio ir taisyklių
  laikymosi sunkumai arba emocinis nestabilumas bei savireguliacijos problemos.
 • Specialių priemonių ar pagalbos poreikis: jei jums reikia patarimo dėl specialių
  priemonių ar įrankių, kurie galėtų padėti jūsų vaikui lengviau dalyvauti kasdieniame
  gyvenime ar mokykloje.
 • Specialisto patarimų ir rekomendacijų poreikis: jei jums reikia konsultacijos dėl vaiko
  gebėjimų vertinimo, jo poreikių supratimo arba kaip geriau palaikyti jo vystymąsi ir
  savarankiškumą.

Konsultuodamiesi su ergoterapeutu, svarbu atvirai dalintis visais klausimais ir iššūkiais, su
kuriais susiduriate, kad jis galėtų teikti individualizuotą pagalbą ir patarimus jūsų vaikui.

Nuolatinės konsultacijos su ergoterapeutu yra svarbios dėl kelių priežasčių:

 • Individualizuotas pagalbos teikimas: kiekvienas vaikas yra unikalus ir gali turėti skirtingų
  poreikių bei iššūkių. Nuolatinės konsultacijos leidžia ergoterapeutui geriau suprasti vaiko situaciją, bendradarbiauti su šeima ir pasiūlyti individualizuotą pagalbą, kuri geriausiai atitinka vaiko poreikius.
 • Stebėjimas ir vertinimas: per nuolatinių konsultacijų laikotarpį ergoterapeutas gali stebėti ir vertinti vaiko pažangą bei reakcijas į taikomas strategijas ir rekomendacijas. Tai leidžia tinkamai prisitaikyti prie vaiko besikeičiančių poreikių ir teikti reikiamą pagalbą tėvams.
 • Tęstinumo palaikymas: daugelis terapinių pokyčių vyksta laipsniškai ir ilgą laiką.
  Nuolatinės konsultacijos leidžia užtikrinti, kad pradėti pokyčiai ir įgytos žinios būtų
  palaikomos ir sustiprinamos per ilgą laiką.
 • Poreikių atnaujinimas ir pokyčių adaptacija: per laiką vaiko ir šeimos poreikiai gali kisti,
  ir gali atsirasti naujų iššūkių. Nuolatinės konsultacijos leidžia greitai identifikuoti šiuos
  pokyčius ir pritaikyti terapiją bei rekomendacijas atitinkamai.
 • Tėvų palaikymas ir orientacija: nuolatinės konsultacijos taip pat suteikia tėvams galimybę
  reguliariai gauti paramą, patarimus ir informaciją apie vaiko vystymąsi ir gerovę. Tai
  padeda tėvams jaustis pasitikinčiais ir pasirengusiais tinkamai rūpintis savo vaiko
  poreikiais.

Šios priežastys rodo, kad nuolatinės konsultacijos su ergoterapeutu yra būtinos norint užtikrinti
veiksmingą ir individualizuotą pagalbą vaikui, turinčiam iššūkių kasdieniame gyvenime.
Nuolatinės konsultacijos reikalauja įsipareigojimo, bet jei esate pasiryžę bendradarbiausi –
susisiekime.
Jei norėtumėte daugiau pasikonsultuoti, kviečiame susisiekti su mumis Jums labiausiai patogiu
būdu – telefonu +37060156743, užpildę užklausos formą čia arba registruodamiesi konsultacijai
čia. Mielai Jums padėsime, pakonsultuosime ir atsakysime į Jus dominančius klausimus.

Šaltiniai:
Me, I. O. A. (2022, February 17). Occupational Therapy Services that Support Families. OT and
Me. https://www.otandme.ca/post/occupational-therapy-services-that-support-families