Autizmo spektro sutrikimas suaugusiems. Kaip ergoterapeutas gali padėti?

Autizmas

Autizmo spektro sutrikimas (ASS) yra neurologinis vystymosi sutrikimas, kuris gali paveikti
socialinį gyvenimą, komunikaciją, įpročius, interesus, prisitaikymą prie aplinkos ir kasdienį
gyvenimą. Tai vadinama „spektru”, nes sutrikimas gali turėti labai skirtingų simptomų ir
sunkumo laipsnių, nuo lengvo iki sunkaus. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo su autizmo spektro
sutrikimu gali turėti unikalias savybes ir poreikius.

Pagrindiniai autizmo spektro sutrikimo požymiai dažniausiai apima:

 • Socialinių įgūdžių trūkumai: asmuo gali patirti sunkumų su bendravimu, kurti ir palaikyti
  draugystes, suprasti emocines išraiškas arba interpretuoti kitų žmonių poelgius ir
  intencijas.
 • Pakartotinis ar ribotas elgesys ir įpročiai: tai gali apimti pasikartojančius veiksmus, itin
  susitelkiančius interesus, griežtą rutiną arba didelį jautrumą pasikeitimams.
 • Komunikacijos sunkumai: asmuo gali turėti sunkumų su kalba ir kalbos vystymusi, pvz.,
  su kalbos ritmu, intonacija, skirtingomis temomis arba su neverbaline komunikacija,
  tokiomis kaip gestai ar žvilgsniai.
 • Sensorinis jautrumas: asmuo gali būti labai jautrus tam tikroms sensorinėms
  stimuliacijoms, tokioms kaip garsai, šviesa, kvapai ar tekstūros, ir tai gali turėti didelį
  poveikį jo elgesiui ir jausmams.

Kiekvienas asmuo turintis autizmo spektro sutrikimą gali turėti šiuos simptomus, visus juos ar tik
dalį, bei skirtingai išreikštus.

Suaugusiųjų autizmo bruožai gali skirtis nuo tų, kurie būdingi vaikams, tačiau kai kurie
pagrindiniai bruožai vis tiek gali būti pastebimi.

Štai keletas pagrindinių suaugusiųjų autizmo bruožų:

1. Santykių ir socialinės sąveikos sunkumai: suaugusieji turintys autizmo spektro
sutrikimą gali patirti iššūkių dėl gebėjimo kurti ir palaikyti draugystes, suprasti
socialinius signalus, tokius kaip žvilgsniai, gestai arba kūno kalba, ir dalyvauti bendroje
veikloje ar pokalbiuose bei diskusijose.
2. Rutina ir suvaržymai: daug suaugusiųjų turinčių autizmą gali gerai tvarkytis su rutina ir
struktūra. Jie gali laikytis to paties dienos tvarkaraščio ir griežtai laikytis tam tikrų įpročių

ar ritualų. Tai yra didelis pliusas, bet kartais perauga į sunkumus prisitaikyti prie
aplinkoje vykstančių pokyčių.
3. Susitelkimas į ribotus ar specifinius interesus: tai gali pasireikšti per didelį
susidomėjimą tam tikra sritimi pavyzdžiui, mokslu, technologija, meno forma ar kita
specifine tema.
4. Sensorinis jautrumas: suaugusieji su autizmu gali būti jautrūs tam tikroms sensorinėms
stimuliacijoms, tokios kaip garsai, šviesa, kvapai ar tekstūros, skoniai.


Šie bruožai gali pasireikšti skirtingu sunkumo lygiu ir vis kitose gyvenimo srityse kiekvienam
suaugusiam turinčiam autizmo spektro sutrikimą. Svarbu suprasti, kad autizmas yra labai
individualus, ir kiekvienas suaugęs asmuo su autizmo sutrikimu gali turėti savo unikalias
savybes ir stipriąsias puses. Taip pat svarbu paminėti, kad su tinkama parama ir supratimu daug
suaugusiųjų su autizmu gali gyventi visiškai pilnavertį ir įprastą gyvenimą, bei pasiekti didelį
pasisekimą karjeroje.

Autizmas

Suaugusiųjų autizmas gali paveikti įvairias gyvenimo sritis, įskaitant socialinę sąveiką, darbą, šeimą ir kasdienį funkcionavimą. Štai keletas sričių, kurias gali paveikti autizmo spektro sutrikimas suaugusiojo asmens gyvenime ir kaip:

1. Socialinė sąveika: autizmo spektro sutrikimas gali turėti didelį poveikį socialinei sąveikai. Asmenys su autizmu gali patirti sunkumų kurti ir palaikyti draugystes, kurti romantinius santykius, bendrauti grupėse, suprasti socialinius signalus, interpretuoti kito žmogaus mintis ir jausmus, bei dalyvauti bendroje veikloje.
2. Darbas ir karjera: autizmo spektro sutrikimas gali turėti įtakos asmenų sugebėjimui integruotis į darbo aplinką ir sėkmingai bendradarbiauti su kolegomis. Gali būti sunkumų su komunikacija, bendravimu, tikslingomis diskusijomis, organizacija ir prisitaikymu prie pokyčių darbo aplinkoje.
3. Švietimas: autizmo spektro sutrikimas gali turėti poveikį švietimo procesui ir mokymuisi. Asmenims su autizmu gali būti sunku susitelkti, bendrauti su mokytojais ir bendraamžiais, suprasti užduotis arba prisitaikyti prie aplinkos.
4. Kasdieninis gyvenimas: įvairūs kasdienio gyvenimo aspektai, tokie kaip tvarkaraščio laikymasis, asmeninė higiena, maisto ruošimas arba pirkimas, taip pat gali būti paveikti autizmo spektro sutrikimo. Asmenims su autizmu gali būti sunku tvarkytis su pokyčiais, nepatogiomis situacijomis arba spręsti kasdienius uždavinius.
5. Sveikata ir gerovė: Autizmo spektro sutrikimas gali turėti įtakos fizinės ir psichinės
sveikatos būklei. Kai kurie suaugusieji su autizmu gali turėti specifinių sveikatos problemų, taip pat gali kilti iššūkių susijusių su susidūrimu su stresu arba depresija.

Šie aspektai gali būti labai individualūs ir pasireikšti skirtingu sunkumo lygiu kiekvienam
suaugusiam patiriančiam autizmo spektro sutrikimą. Svarbu suprasti ir pripažinti šiuos sunkumus
ir tikslingai išsiaiškinti sritis, kuriose reikia pagalbos, kad būtų galima teikti tinkamą paramą ir
supratimą asmenims su autizmu bei jų aplinkai ir padėti jiems siekti savo tikslų ir savarankiškumo.

Suaugusiųjų autizmo diagnozė dažnai yra iššūkis, nes simptomai gali būti subtilesni arba gali
būti painiojami su kitais psichiniais ar neurologiniais sutrikimais. Tačiau, yra tam tikri žingsniai
ir kriterijai, kurie naudojami diagnozuojant suaugusiųjų autizmą.

Štai pagrindiniai žingsniai diagnozuojant šią būklę suaugusiems asmenims:

1. Pradinis įvertinimas: tai gali apimti išsamų klinikinį interviu, kurio metu gydytojas ar
specialistas pabandys suprasti asmens ankstesnę vystymosi istoriją, socialinės sąveikos
įgūdžius, komunikacijos įgūdžius ir elgesio ypatybes.
2. Simptomų vertinimas: gydytojas arba specialistas įvertins asmenį dėl autizmo spektro
sutrikimo simptomų, įskaitant socialinę sąveiką, komunikacijos įgūdžius, įpročius ir
interesus, taip pat sensorinį jautrumą.
3. Tyrimai ir testai: gali būti naudojami specialūs įrankiai, pavyzdžiui, klausimynai ir
struktūruoti testai, norint įvertinti autizmo simptomus ir nustatyti jų sunkumą.
4. Išsamesnės diagnozės išvados: po visų duomenų rinkimo ir įvertinimo specialistas gali
padaryti išsamesnę išvadą. Tai gali padėti nustatyti autizmo spektro sutrikimo požymius,
jų sunkumo lygį ir pateikti rekomendacijas dėl tolesnio gydymo ar terapinės
intervencijos.
5. Išsamus vystymosi istorijos įvertinimas: svarbu atlikti išsamią asmens ankstesnės
vystymosi istorijos analizę, kad būtų galima suprasti, ar yra buvęs bet koks raidos
atsilikimas ar kitos problemos, kurios gali būti susijusios su autizmo spektro sutrikimu.

6. Kitų galimų diagnozių atmetimas: gydytojas ar specialistas taip pat turėtų atmesti bet
kokias kitas galimas priežastis, kurios gali paaiškinti asmens simptomus, pvz., depresija,
nerimo sutrikimai ar kita psichinė būklė.
Gydymo proceso metu gali būti svarbu atlikti išsamų ir nuolatinį vertinimą, kad būtų galima
įvertinti asmens pažangą ir prisitaikymą ir terapinius rezultatus. Svarbu atsiminti, kad autizmo
spektro sutrikimas yra labai individualus ir gali pasireikšti skirtinguose sunkumo lygiuose
kiekvienu atveju. Todėl svarbu įvertinti kiekvieno asmens unikalius poreikius ir teikti
individualizuotą paramą ir gydymą.

Autizmas

Ergoterapija gali būti labai naudinga suaugusiems asmenims, turintiems autizmą, padedant jiems
įgyti arba tobulinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, įsisavinti svarbius įpročius ir užtikrinti
sėkmingą integraciją į visuomenę. 

Štai keletas būdų, kaip ergoterapija gali padėti suaugusiems asmenims turintiems autizmo spektro sutrikimą:

 • Kasdienio gyvenimo įgūdžiai: ergoterapeutas gali dirbti su suaugusiais asmenimis
  turinčiais autizmo spektro sutrikimą, kad padėtų jiems įgyti ir tobulinti kasdienio
  gyvenimo įgūdžius, tokius kaip maisto ruošimas, asmeninė higiena, darbo ir laisvalaikio
  veiklų palaikymas.
 • Sensorinė integracija: asmenys su autizmu dažnai patiria jautrumą tam tikroms
  sensorinėms stimuliacijoms. Ergoterapeutas gali naudoti sensorinę integraciją ir jos
  technikas, kad padėtų asmeniui tinakamai atsakyti ir valdyti sensorinius iššūkius, tokius
  kaip jautrumas šviesai, garsams, kvapams ar tekstūroms.
 • Socialiniai įgūdžiai: ergoterapeutas gali dirbti su suaugusiais asmenimis, kad padėtų
  jiems plėsti socialinius įgūdžius, bei skatinti bendravimą, empatiją, gebėjimą kurti
  draugystes ir palaikyti santykius su aplinkiniais. Tai gali būti daroma per struktūruotas
  veiklas ir vaidmenų žaidimus, taip pat išgyvenant terapinį santykį su ergoterapeutu.
 • Veiklų (užimtumo) terapija: ergoterapeutas gali padėti suaugusiems autizmo spekto
  sutrikimą turintiems asmenims rasti ir išlaikyti darbą ar veiklas, kurie atitiktų jų
  gebėjimus ir poreikius. Tai gali reikšti ir darbo vietos pritaikymą, mokymąsi tinkamai
  atlikti gaunamas užduotis, bendradarbiauti su kolegomis ir vadovais bei tinkamą reakciją
  į darbo aplinkos pokyčius.
 • Elgesio valdymas: ergoterapeutas gali dirbti su suaugusiais asmenimis, kad padėtų jiems
  suprasti ir valdyti savo elgesį bei reakcijas, įskaitant emocinę savireguliaciją, streso
  valdymą ir konfliktų sprendimą.
 • Rutina ir struktūra: ergoterapeutas gali padėti suaugusiems asmenims su autizmu
  sukurti ir palaikyti stabilų gyvenimo ritmą ir struktūrą, kad būtų lengviau tvarkytis su
  kasdieniniais iššūkiais ir pokyčiais.

Ergoterapeutas individualiai pritaiko terapinį planą pagal kiekvieno suaugusio asmens turinčio
autzimo spektro sutrikimą poreikius ir gebėjimus. Svarbu pripažinti, kad ergoterapija yra tik
viena iš įvairių paslaugų, kurios gali būti naudingos suaugusiems asmenims su autizmu, ir gali
būti veiksminga kartu su kitomis intervencijomis, tokiomis kaip kalbos terapija, psichologinė
parama ir specializuotas mokymasis.

Yra keletas svarbių priežasčių, kodėl svarbu kreiptis į specialistus, jei turite įtarimų dėl autizmo spektro sutrikimo:

1. Tikslumo ir profesionalumo užtikrinimas: tik tinkami specialistai, tokie kaip
psichologai, psichiatrai ar neurologai, gali tikslingai diagnozuoti autizmo spektro
sutrikimą. Jie turi reikiamą išsilavinimą, patirtį ir žinias, norint atlikti išsamų vertinimą ir
diagnozę.
2. Išsamus vertinimas: specialistai gali atlikti išsamų vertinimą, įvertindami ne tik autizmo
simptomus, bet ir kitus galimus veiksnius ar sutrikimus, kurie gali būti susiję su autizmo
spektro sutrikimu arba su jais gali būti painiojami.
3. Individualizuota parama ir gydymas: tik po diagnozės nustatymo gali būti suteikta
individualizuota terapija ir gydymas, atitinkantis asmeninę situaciją ir poreikius.
Specialistai gali sukurti individualizuotą gydymo planą, kuris atsižvelgs į asmens
stipriąsias ir silpnąsias puses.
4. Galimybė gauti kitų paslaugų: po diagnozės suaugusieji su autizmu gali būti
kvalifikuoti gauti kitas svarbias paslaugas, tokias kaip finansinė parama, specialus
ugdymas, terapija, parama darbe ar teisinė pagalba.

5. Psichologinė parama: gavus diagnozę, suaugusieji su autizmu gali gauti psichologinę
paramą ir pagalbą, padedančią jiems suprasti ir priimti savo būklę, bei išmokti įveikti
iššūkius, su kuriais jie susiduria.
6. Šeimos parama: asmens šeimos nariai gali gauti tinkamą paramą ir informaciją, kaip jie
gali geriau palaikyti ir suprasti savo artimuosius turinčius autizmo spektro sutrikimą,
kartu su parama, kuri gali padėti visai šeimai prisitaikyti prie naujos situacijos ir
diagnozės.

Kreipimasis į specialistus dėl autizmo spektro sutrikimo įtarimo yra svarbus žingsnis siekiant
gauti reikiamą pagalbą ir supratimą. Suaugusieji, kurie patiria autizmo spektro sutrikimą, gali
gauti labai naudingų ir svarbių paslaugų, kurios gali padėti jiems palaikyti ir įgyti įgūdžių, spręsti
problemas ir gyventi visapusišką ir pilnavertį gyvenimą.
Kviečiame susisiekti su mumis Jums labiausiai patogiu būdu – telefonu +37060156743, užpildę
užklausos formą čia arba registruodamiesi konsultacijai čia. Mielai Jums padėsime,
pakonsultuosime ir atsakysime į Jus dominančius klausimus.